Tietosuojaseloste

Lapin lumo
Rekisterinpitäjä
 
Nimi: Lappituote Oy
Puhelinnumero: 010 3960 200

Postiosoite: Korjaamontie 7, 94200 Kemi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Eero Himanen
Postiosoite: Korjaamontie 7, 94200 Kemi
Puh: 010 3960 200

 

Rekisterin nimi

Lapin lumon verkkokaupan asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan tilaukset muodostavat asiakasrekisterin ydinsisällön. Tiedot kerätään tilausten käsittelyä ja toimitusta varten.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tilauksia varten pyydetyt asiakkaan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan mm.:

  • Tilauksien osoitetietojen kautta
  • Asiakkaalta itseltään sähköpostilla tai puhelimitse, asiakassuhteeseen, toimeksiantoon tai yhteiseen hankkeeseen liittyen
  • Laskutustietojen perusteella tai asiakkaan tai yhteistyökumppanin julkisista yhteystiedoista

 

Tietojen säännömukaiset luovutukset

Lappituote Oy ei luovuta rekisterin tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteri sijaitsee EU-alueella eikä Lappituote Oy siirrä tietoja EU-alueen ulkopuolelle

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu Lappituotteen sähköisissä järjestelmissä, jotka noudattavat asianmukaista tietosuojaa. Rekisterin tietoja pääsevät käsittelemään vain henkilöt joiden työtehtäviin ne liittyvät.

 

Tarkastusoikeus

Lapin lumon asiakasrekisteriin kuuluvalla on oikeus tarkistaa rekisterissämme olevat, häntä koskevat tiedot. Asiakas voi lähettää kyselyn osoitteeseen toimisto@lappituote.fi

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi lähettää tietojen korjaamispyynnön osoitteeseen toimisto@lappituote.fi

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn  liittyvät oikeudet

Asiakasrekisteriin kuuluvalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja sekä pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän selaimen asetuksien kautta.

Laskutustietoja ja tilauksia ei voi poistaa, koska ne on säilytettävä kirjanpitolain mukaan.